Zgłoś program

Program można zgłaszać za pośrednictwem poniższego formularza:

Termin zgłoszeń upływa 6 Października.
Przypominamy, że każdy przyjęty punkt programu generuje kumulującą się zniżkę w wysokości 10zł. Zaznaczamy jednak, że w przypadku kilku prowadzących zniżka przysługuje tylko jednemu z nich, a w przypadku LARPów dwóm.
Dodatkowo przekroczenie 150% zniżki owocuje przejściem na akredytację "premium" z dodatkowym prezentem od organizatorów.

Dodatkowo, także i w tym roku trójka najaktywniejszych twórców programu otrzyma także pamiątkowe statuetki, które można zdobyć na poniższych zasadach:
1. W grę wchodzą następujące rodzaje punktów: prelekcje, panele, warsztaty, pokazy, larpy, sesje RPG (jednak bez konkursów).
2. Pod uwagę będą brane punkty PRZYJĘTE i POPROWADZONE. Samo zgłoszenie nie gwarantuje wygranej.
3. Liczymy punkty, nie godziny.
4. Nagrodzone zostaną 3 osoby z najwyższą liczbą poprowadzonych punktów.
5. Wręczenie nagród nastąpi w niedzielę, podczas jednego z ostatnich punktów programu.
2013 Developed by Blindnet