Zgłoś program

Program można zgłaszać za pośrednictwem poniższego formularza:
Zgłoś Program

Termin zgłoszeń upływa 29 października.
Przypominamy, że każdy przyjęty punkt programu generuje kumulującą się zniżkę w wysokości 5zł. Zaznaczamy jednak, że w przypadku kilku prowadzących zniżka przysługuje tylko jednemu z nich, a w przypadku LARPów dwóm.
Dodatkowo w tym roku trójka najaktywniejszych twórców programu otrzyma także pamiątkowe statuetki, które można zdobyć na poniższych zasadach:
1. W grę wchodzą następujące rodzaje punktów: prelekcje, panele, warsztaty, pokazy, larpy, sesje RPG oraz konkursy. Tutaj jednak drobna uwaga: dostaliśmy już wiele zgłoszeń konkursów, zatem bierzcie poprawkę na to, że dużo będziemy musieli odrzucić.
2. Pod uwagę będą brane punkty PRZYJĘTE i POPROWADZONE. Samo zgłoszenie nie gwarantuje wygranej.
3. Liczymy punkty, nie godziny.
4. Nagrodzone zostaną 3 osoby z najwyższą liczbą poprowadzonych punktów.
5. Wręczenie nagród nastąpi w niedzielę, podczas jednego z ostatnich punktów programu.
2013 Developed by Blindnet