Konkurs Literacki

Zapraszamy do udziału w 9. edycji konkursu literackiego Płockiego Klubu Fantastyki Elgalh’ai na opowiadanie o tematyce fantastycznej.
Celem konkursu jest inspirowanie do podjęcia twórczości literackiej, wzbogacenie dorobku literatury fantastycznej poprzez wyłonienie najlepszych utworów oraz promowanie fantastyki i czytelnictwa w Płocku.
Zwycięskie prace zostaną wydane w piątym tomie naszej elgaconowej antologii, a zwycięskie opowiadanie jak co roku zostanie umieszczone także w konwentowym informatorze. Poza tym na laureatów konkursu będą czekać nagrody rzeczowe.
Założenia konkursu:

Istotą konkursu jest napisanie opowiadania fantastycznego na temat „Tropem czarnego kota”, którego akcja będzie nawiązywała do Płocka. Wybór formy oraz interpretację tematu pozostawiamy oczywiście uczestnikom i ich bujnej wyobraźni.

- Opowiadanie konkursowe nie może być publikowane wcześniej w jakiejkolwiek formie.
- Opowiadanie musi zawierać motywy fantastyczne i nawiązywać do podanego tematu.
- Długość tekstu to maksymalnie 25 tysięcy znaków ze spacjami, czyli 14 stron maszynopisu.
- Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac.
- Opowiadania należy nadsyłać na adres
literacki@elgacon.pl w formacie .rtf lub .doc.
- Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac:
31 października 2017 r.
- Nadsyłane prace prosimy podpisać wyłącznie pseudonimem (sędziowie podczas oceniania nie mogą znać personaliów piszących!).
- Prosimy także o nieużywanie adresów
e-mailowych, które zawierają dane personalne nadawcy (np. jankowalski@gmail.com).

Z autorami zwycięskich opowiadań skontaktujemy się drogą elektroniczną do 6 listopada, a oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie pierwszego dnia Elgaconu
– 11 listopada 2017 r.

Wersja do druku
2013 Developed by Blindnet