Konkurs Literacki

Zapraszamy do udziału w 12. edycji konkursu literackiego Płockiego Klubu Fantastyki Elgalh’ai na opowiadanie o tematyce fantastycznej.
Celem konkursu jest inspirowanie do podjęcia twórczości literackiej, wzbogacenie dorobku literatury fantastycznej poprzez wyłonienie najlepszych utworów oraz promowanie fantastyki i czytelnictwa w Płocku.

Wybrane prace zostaną wydane w ósmym tomie naszej elgaconowej antologii, a ich autorzy otrzymają dodatkowo tradycyjne nagrody rzeczowe.

Założenia konkursu:

Istotą konkursu jest napisanie opowiadania fantastycznego na temat „Fantastyczne święta w Płocku”. Wybór formy oraz interpretację tematu pozostawiamy oczywiście uczestnikom i ich bujnej wyobraźni.

  • Opowiadanie konkursowe nie może być publikowane wcześniej w jakiejkolwiek formie.
  • Opowiadanie musi zawierać motywy fantastyczne i nawiązywać do podanego tematu.
  • Długość tekstu to maksymalnie 25 tysięcy znaków ze spacjami, czyli 14 stron maszynopisu.
  • Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac.
  • Opowiadania należy nadsyłać na adres literacki@elgacon.pl w formacie .rtf lub .doc.
  • Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac:
  • 17 stycznia 2021 r.
  • Nadsyłane prace prosimy podpisać wyłącznie pseudonimem (sędziowie podczas oceniania nie mogą znać personaliów piszących!).
  • Prosimy także o nieużywanie adresów e-mailowych, które zawierają dane personalne nadawcy lub mogą je łatwo zdradzić (np. m.wlochacz@gmail.com lub kapitanfandom@com.pl).

Z autorami zwycięskich opowiadań skontaktujemy się drogą elektroniczną do 31 stycznia.
Z racji panującej sytuacji, tym razem nie przewidujemy oficjalnej gali, a nagrody prześlemy pocztą.
2013 Developed by Blindnet