Cosplay

Regulamin Konkursu Cosplay na Elgaconie – 14. Płockich Dniach Fantastyki.

§1
Postanowienia ogólne
1.    Organizatorem Konkursu Cosplay, zwanego dalej Konkursem, jest Płocki Klub Fantastyki Elgalh’ai
2.    Konkurs odbywać się będzie w sobotę 17.11.2018
3.    Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację regulaminu.
4.    Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczestników konwentu, którzy chcą zaprezentować stworzone lub kupione stroje na scenie.

§2
Warunki uczestnictwa
1.    W Konkursie mogą brać udział stroje już wcześniej prezentowane i nagradzane.
2.    Uczestnicy konkursu biorą udział w obowiązkowej rundzie jury, podczas której ocenione będzie wykonanie strojów. Runda odbędzie się przed próbą konkursu.
3.    Przed konkursem odbędzie się obowiązkowa dla uczestników próba występów.
4.    Maksymalny czas prezentacji dla występów indywidualnych to 1,5 minuty, natomiast dla występów grupowych - 3 minuty.
5.    W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Organizatora.

§3
Zgłoszenia
1.    Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą mailowo do dnia 16.11.2018 oraz bezpośrednio na konwencie minimum godzinę przed rundą jury.
2.    Zgłoszenie mailowe należy przesłać na adres spacekettle.cosplay@gmail.com
3.    Wiadomość ze zgłoszeniem należy zatytułować „Zgłoszenie”. W wiadomości powinny znaleźć się:
1)    Imię i nazwisko i/lub pseudonim uczestnika
2)    Imię postaci
3)    Nazwa źródła pochodzenia postaci (tytuł gry/filmu/itp. lub „Postać własna”)
4)    Czy strój został wykonany samodzielnie?
5)    Tekst zapowiedzi poprzedzającej występ
6)    Minimum jedno zdjęcie przedstawiające odwzorowywaną postać (w przypadku postaci własnych lub książkowych nieposiadających grafiki – krótki opis)
7)    W załączniku w formacie mp3 podkład muzyczny do scenki
4.    Grupę zgłasza dowolny jej członek. W zgłoszeniu grupowym muszą znaleźć się powyższe informacje dotyczące wszystkich jej członków.
5.    Formularz zgłoszeniowy podczas konwentu dostępny będzie w Punkcie Akredytacji. W przypadku zgłaszania się na konwencie należy mieć przy sobie podkład muzyczny w formacie .mp3 na pendrive bądź płycie.
2013 Developed by Blindnet