Cosplay

Regulamin Konkursu Cosplay na Elgaconie – 15. Płockich Dniach Fantastyki.


§1

Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Konkursu Cosplay, zwanego dalej Konkursem, jest Płocki Klub Fantastyki Elgalh’ai.

2.    Konkurs odbywać się będzie w czasie trwania Płockich Dni Fantastyki w sobotę 16 listopada 2019 r. 

3.    Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczestników konwentu, którzy chcą zaprezentować stworzone przez siebie lub zakupione stroje na scenie.

4. Prowadzącą Konkurs jest Kamila “Lovino” Rudnicka.

5. Nagrody w Konkursie stanowią statuetki oraz waluta konwentowa, którą można wymienić na nagrody rzeczowe w sklepiku konwentowym. Nagrody nie podlegają wymianie na wartość pieniężną.

7. Przekazanie nagród odbędzie się po zakończeniu Konkursu w trakcie Gali Konwentowej.


§2

Warunki uczestnictwa

1. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców. W razie wątpliwości organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji wieku uczestnika na podstawie jego dokumentu tożsamości.

2. Prezentowane kostiumy muszą pochodzić ze źródeł związanych fantastyką książek, komiksów (także mangi), gier, filmów (w tym animowanych), seriali, ilustracji (np. fanartów), własnej wyobraźni, historii itp.

3. Prezentacja i strój nie mogą zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe.

4. W Konkursie mogą brać udział stroje już wcześniej prezentowane i nagradzane. Nie dotyczy to zwycięzców poprzednich edycji Konkursu.

5. Przebieg Konkursu - obowiązkowe punkty programu:

  • Runda jury - w trakcie której ocenie podlegają kostiumy. Uczestnicy stawiają się w pełnych strojach. Osoby zgłaszające chęć udziału w trakcie trwania konwentu powinny zabrać ze sobą zdjecie/grafike przedstawiajace nasladowana postac (np. na pendrivie).

  • Próba występów - próba generalna z wykorzystaniem przygotowanych nagrań i rekwizytów.

  • Gala Konwentowa - wystąpienia przed uczestnikami konwentu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród - godz.19.00.

6. Maksymalny czas prezentacji występów to 1,5 minuty.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Organizatora.

8. Niedopuszczalne jest zachowanie wulgarne, obsceniczne czy naruszające dobra osób trzecich. Niezastosowanie się do niniejszego punktu grozi dyskwalifikacją.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników.

9. Godziny rundy jury oraz próby generalnej zamieszczone będą po zamknięciu zapisów w tabeli programowej, na stronie konwentu oraz wydarzeniu na facebooku nie później niż 12 listopada 2019 r.


§3

Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do dnia 15 listopada 2019 godz. 19:00 za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/hX12wqj16EStTYeP9 .

2. Zgłoszenia na terenie konwentu będą przyjmowane w sobotę do godziny 14:00. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w akredytacji od początku trwania konwentu.

3. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w czasie trwania konwentu są zobowiązane przygotować ze sobą płytę lub pendrive z przygotowaną ścieżką dźwiękową wystąpienia (w formacie mp3) oraz zdjęcie/grafikę przedstawiającą odwzorowywaną postać do przedłożenia jury konkursu. Konwent nie gwarantuje dostępu do Internetu w czasie trwania wystąpień.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji zgłoszeń.


§4

Kategorie

1. Uczestnicy nagradzani będą w następujących kategoriach:

  • Najlepszy Cosplay - przedmiotem oceny będzie zaawansowanie stroju, trudność wykonania, nakład pracy, wykorzystane techniki i materiały oraz ogólna schludność przebrania.

  • Najlepiej Oddana Postać - pod uwagę brany będzie jak najwierniejsze odwzorowanie bohatera, tak więc zarówno podobieństwo stroju, jak i wystąpienie sceniczne - pomysł na scenariusz i gra aktorska.

  • Najlepsza Prezentacja - całokształt wystąpienia - scenariusz, czytelność dla odbiorców, gra aktorska, zgranie z podkładem, rekwizyty i scenografia.

  • Łowca Potworów - z okazji 15. edycji Elgaconu nagrodzimy najciekawszy i najlepiej wykonany kostium nawiązujący do tematu przewodniego.

  • Pizzomechy - konkurs na najlepiej wykonany strój humanoidalnego robota. Warunkiem udziału jest wykorzystanie jak najciekawszych, niskobudżetowych materiałów takie jak kartony, papier, taśma klejąca itp.

2. W konkurencjach “Najlepszy Cosplay”, “Najlepiej Oddana Postać”, “Łowca Potworów” oraz “Pizzomechy” pod uwagę brane są kostiumy wykonane samodzielnie. Dopuszczalne są elementy zakupione (peruki, soczewki, baza obuwia) jednak powinny stanowić jedynie dodatek do pracy własnej.

3. W przypadku uczestników zainteresowanych wyłącznie nagrodą w kategorii “Najlepsza Prezentacja” dopuszczalne jest wykorzystanie strojów wykonanych przez osoby trzecie, należy jednak zaznaczyć ten fakt w formularzu zgłoszeniowym.

4. Decyzje jury są jawne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.


§5

Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych w czasie trwania konkursu w celach związanych z archiwizowaniem i promocją konwentu oraz organizatora.

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją powyższego regulaminu.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.2013 Developed by Blindnet