Konkurs Literacki

Zapraszamy do udziału w 12. edycji konkursu literackiego Płockiego Klubu Fantastyki Elgalh’ai na opowiadanie o tematyce fantastycznej.
Celem konkursu jest inspirowanie do podjęcia twórczości literackiej, wzbogacenie dorobku literatury fantastycznej poprzez wyłonienie najlepszych utworów oraz promowanie fantastyki i czytelnictwa w Płocku.

Wybrane prace zostaną wydane w ósmym tomie naszej elgaconowej antologii, a ich autorzy otrzymają dodatkowo tradycyjne nagrody rzeczowe.

Założenia konkursu:

Istotą konkursu jest napisanie opowiadania fantastycznego na temat „Fantastyczne święta w Płocku”. Wybór formy oraz interpretację tematu pozostawiamy oczywiście uczestnikom i ich bujnej wyobraźni.

 • Opowiadanie konkursowe nie może być publikowane wcześniej w jakiejkolwiek formie.
 • Opowiadanie musi zawierać motywy fantastyczne i nawiązywać do podanego tematu.
 • Długość tekstu to maksymalnie 25 tysięcy znaków ze spacjami, czyli 14 stron maszynopisu.
 • Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac.
 • Opowiadania należy nadsyłać na adres literacki@elgacon.pl w formacie .rtf lub .doc.
 • Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac:
 • 17 stycznia 2021 r.
 • Nadsyłane prace prosimy podpisać wyłącznie pseudonimem (sędziowie podczas oceniania nie mogą znać personaliów piszących!).
 • Prosimy także o nieużywanie adresów e-mailowych, które zawierają dane personalne nadawcy lub mogą je łatwo zdradzić (np. m.wlochacz@gmail.com lub kapitanfandom@com.pl).

Z autorami zwycięskich opowiadań skontaktujemy się drogą elektroniczną do 31 stycznia.
Z racji panującej sytuacji, tym razem nie przewidujemy oficjalnej gali, a nagrody prześlemy pocztą.

Turniej Łuczniczy


Zapraszamy w konwentową niedzielę - 17 listopada na godzinę 10. Konkurencje na rok 2019 zostaną przedstawione na samej imprezie. Będzie ich około 12 i zapewniamy, że będą jeszcze ciekawsze niż w roku ubiegłym. Za organizację turnieju odpowiedzialny jest Arek Ciosek, co samo w sobie powinno gwarantować wysoki poziom konkurencji i turnieju.


Łuczników biorących udział w turnieju obowiązuje zdrowy rozsądek.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY TURNIEJU ŁUCZNICZEGO
1. Turniej jest organizowany przez Arkadiusza Cioska we współpracy z Płockim Klubem Fantastyki Elgalh'ai.
2. Turniej odbędzie się 17 listopada 2019 roku podczas konwentu Płockie Dni Fantastyki 15 – Elgacon 2019.
3. Turniej jest skierowany do uczestników konwentu.
4. Ze względu na halowe warunki turniej przewiduje jedną kategorie strzelców: łuczników zaawansowanych.
5. Ze względu na halowe warunki turnieju organizatorzy zastrzegają możliwość eliminacji łuczników z najniższymi wynikami, jeśli będą oni mieli problem z trafianiem w obręb słomianki lub tym bardziej strzałołapu.
6. Łucznicy mają prawo korzystania z własnych łuków historycznych i okołohistorycznych - tradycyjnych.
7. Strzały drewniane
8. Uczestnikom nieposiadającym własnych łuków zostaną udostępnione łuki należące do organizatorów.
9. Przewiduje się Cztery nagrody, top 3 oraz nagrodę dla najlepszej łuczniczki. (Jeżeli łuczniczka i tak będzie w top 3 dodatkowa nagroda trafia do czwartego miejsca.)
10. Nagrody po raz kolejny będą równie unikatowe co użyteczne.


Tymczasem zapraszamy do zerknięcia jak to było rok temu:
1. NA ROZGRZEWKĘ: 6 strzał, 15 m, punktacja klasyczna.
2. TWARDO NA ZIEMI: 6 strzał, 20 m, punktacja klasyczna, stopy naklejone na podłodze, ułożenie stóp równoległe.
3. PO PIJAKU: 6 strzał, 15 m, punktacja odwrotna, stopy naklejone na podłodze (prawa stopa z tyłu lewej w wykroku).
4. BALONIKI: 1 sztuka balonika na środku tarczy, 3 strzały, 20 m, punktacja
balonik zestrzelony po 1-szym strzale – 25 punktów,
balonik zestrzelony po 2-gim strzale – 20 punktów,
balonik zestrzelony po 3-cim strzale – 15 punktów.
5. CEBULONKA: 6 strzał, 20 m, punktacja  jak przy biedronce, punkty ujemne i dodatnie.
6. DO TRZECH RAZY: 6 strzał, 20 m, trzy małe tarczki, po dwie strzały do każdej z tarcz.
7. COŚ NA ODPOCZYNEK: 6 strzał, 15 m, strzelanie na leżąco ze szkolnej ławeczki, punktacja klasyczna.
8. WSZYSTKO NA ODWRÓT: 6 strzał, 15 m, strzelanie z drugiej ręki, punktacja odwrotna.
9. W TE I NAZAD: 6 strzał, 10-15-20-25-20-15 m, po jednej strzale z każdej odległości, punktacja klasyczna
10. PASKUDY: 6 strzał, 20 m, strefy na postaci ogra lub inszej paskudy. Punktowanie w zakresie do 5 punktów za strzał.
11. POWRÓT DO NORMALNOŚCI: 6 strzał, 25 m, przód-klęk-tył, punktacja klasyczna.
12. GOBLIŃSKI POSŁANIEC: 6 strzał, 20m. Strzała musi zostać w cienkim kartonowym celu, jeśli przejdzie trafienie nie jest punktowane. Punktowanie w zakresie do 5 punktów za strzał.

Cosplay

Regulamin Konkursu Cosplay na Elgaconie – 15. Płockich Dniach Fantastyki.


§1

Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Konkursu Cosplay, zwanego dalej Konkursem, jest Płocki Klub Fantastyki Elgalh’ai.

2.    Konkurs odbywać się będzie w czasie trwania Płockich Dni Fantastyki w sobotę 16 listopada 2019 r. 

3.    Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczestników konwentu, którzy chcą zaprezentować stworzone przez siebie lub zakupione stroje na scenie.

4. Prowadzącą Konkurs jest Kamila “Lovino” Rudnicka.

5. Nagrody w Konkursie stanowią statuetki oraz waluta konwentowa, którą można wymienić na nagrody rzeczowe w sklepiku konwentowym. Nagrody nie podlegają wymianie na wartość pieniężną.

7. Przekazanie nagród odbędzie się po zakończeniu Konkursu w trakcie Gali Konwentowej.


§2

Warunki uczestnictwa

1. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców. W razie wątpliwości organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji wieku uczestnika na podstawie jego dokumentu tożsamości.

2. Prezentowane kostiumy muszą pochodzić ze źródeł związanych fantastyką książek, komiksów (także mangi), gier, filmów (w tym animowanych), seriali, ilustracji (np. fanartów), własnej wyobraźni, historii itp.

3. Prezentacja i strój nie mogą zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe.

4. W Konkursie mogą brać udział stroje już wcześniej prezentowane i nagradzane. Nie dotyczy to zwycięzców poprzednich edycji Konkursu.

5. Przebieg Konkursu - obowiązkowe punkty programu:

 • Runda jury - w trakcie której ocenie podlegają kostiumy. Uczestnicy stawiają się w pełnych strojach. Osoby zgłaszające chęć udziału w trakcie trwania konwentu powinny zabrać ze sobą zdjecie/grafike przedstawiajace nasladowana postac (np. na pendrivie).

 • Próba występów - próba generalna z wykorzystaniem przygotowanych nagrań i rekwizytów.

 • Gala Konwentowa - wystąpienia przed uczestnikami konwentu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród - godz.19.00.

6. Maksymalny czas prezentacji występów to 1,5 minuty.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Organizatora.

8. Niedopuszczalne jest zachowanie wulgarne, obsceniczne czy naruszające dobra osób trzecich. Niezastosowanie się do niniejszego punktu grozi dyskwalifikacją.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników.

9. Godziny rundy jury oraz próby generalnej zamieszczone będą po zamknięciu zapisów w tabeli programowej, na stronie konwentu oraz wydarzeniu na facebooku nie później niż 12 listopada 2019 r.


§3

Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do dnia 15 listopada 2019 godz. 19:00 za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/hX12wqj16EStTYeP9 .

2. Zgłoszenia na terenie konwentu będą przyjmowane w sobotę do godziny 14:00. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w akredytacji od początku trwania konwentu.

3. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w czasie trwania konwentu są zobowiązane przygotować ze sobą płytę lub pendrive z przygotowaną ścieżką dźwiękową wystąpienia (w formacie mp3) oraz zdjęcie/grafikę przedstawiającą odwzorowywaną postać do przedłożenia jury konkursu. Konwent nie gwarantuje dostępu do Internetu w czasie trwania wystąpień.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji zgłoszeń.


§4

Kategorie

1. Uczestnicy nagradzani będą w następujących kategoriach:

 • Najlepszy Cosplay - przedmiotem oceny będzie zaawansowanie stroju, trudność wykonania, nakład pracy, wykorzystane techniki i materiały oraz ogólna schludność przebrania.

 • Najlepiej Oddana Postać - pod uwagę brany będzie jak najwierniejsze odwzorowanie bohatera, tak więc zarówno podobieństwo stroju, jak i wystąpienie sceniczne - pomysł na scenariusz i gra aktorska.

 • Najlepsza Prezentacja - całokształt wystąpienia - scenariusz, czytelność dla odbiorców, gra aktorska, zgranie z podkładem, rekwizyty i scenografia.

 • Łowca Potworów - z okazji 15. edycji Elgaconu nagrodzimy najciekawszy i najlepiej wykonany kostium nawiązujący do tematu przewodniego.

 • Pizzomechy - konkurs na najlepiej wykonany strój humanoidalnego robota. Warunkiem udziału jest wykorzystanie jak najciekawszych, niskobudżetowych materiałów takie jak kartony, papier, taśma klejąca itp.

2. W konkurencjach “Najlepszy Cosplay”, “Najlepiej Oddana Postać”, “Łowca Potworów” oraz “Pizzomechy” pod uwagę brane są kostiumy wykonane samodzielnie. Dopuszczalne są elementy zakupione (peruki, soczewki, baza obuwia) jednak powinny stanowić jedynie dodatek do pracy własnej.

3. W przypadku uczestników zainteresowanych wyłącznie nagrodą w kategorii “Najlepsza Prezentacja” dopuszczalne jest wykorzystanie strojów wykonanych przez osoby trzecie, należy jednak zaznaczyć ten fakt w formularzu zgłoszeniowym.

4. Decyzje jury są jawne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.


§5

Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych w czasie trwania konkursu w celach związanych z archiwizowaniem i promocją konwentu oraz organizatora.

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją powyższego regulaminu.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.Turniej Szermierczy

Coroczny turniej szermierczy bronią bezpieczną - podobnie jak w latach ubiegłych przeprowadzony bronią Go-Now.

Tym razem wprowadzamy trochę zmian. Zapraszając na klasyczny turniej oraz wyjątkowo nieklasyczne warsztaty bojowe 3v3.
- Miecz długi, w konwencji sportowej (zbliżonej do HEMA). Rozejścia po trafieniu i walka do określonej liczby punktów.
- 3v3 w konwencji larpowej.

Coroczny turniej szermierczy bronią bezpieczną - podobnie jak w latach ubiegłych - przeprowadzamy przy użyciu broni Go-Now.
Turniej odbywa się wkategorii Miecza długiego

Turniej będzie się  składać z eliminacji oraz pojedynków pucharowych. Ilość uczestników po jednej lub dwóch rundach eliminacji wyrównana zostanie do 32, 16 lub 8 w zależności od ilości uczestników.

•    Zapisy prowadzone będą na miejscu.
•    Nagrody i puchary przyznawane będą najpewniej jedynie kategorii miecza długiego.
•    W przypadku wykonania akcji zabronionej dla danej konkurencji, sędziowie mogą przyznać ostrzeżenie, zakończyć walkę na korzyść sfaulowanego lub całkowicie wykluczyć faulującego z udziału w turnieju. Drugie z rzędu ostrzeżenie zawsze kończy walkę na korzyść przeciwnika.
•    Z wymaganego stroju ochronnego można zrezygnować tylko za każdorazową zgodą sędziów i tylko w szczególnych okolicznościach.
•    Przed każdą walką należy zdjąć części „ubioru” mogące spowodować nieprzewidziane obrażenia. (okulary, kolczyki itp.)

Pole trafień:
Za pole trafień rozumiemy całą postać człowieka z wyłączeniem krocza i dłoni.

Zasady miecza długiego  (luźno oparte na turniejach HEMA)
•    Walka trwa do utraty 5-7 "punktów życia" (w zależności od ilości uczestników).
•    Po każdym trafieniu (w tym równoczesnym) walka jest przerywana i następuje rozejście na skutek obaj zawodniczy tracą po jednym "punkcie życia".

Zabronione są:
•    Ataki czymkolwiek innym niż bezpieczna krawędź broni
•    Ciosy w krocze
•    Wyprowadzanie ataków po otrzymaniu trafienia
•    Brutalne ataki „na wymianę”.


Zasady walk 3v3 są obecnie w przygotowaniu.
Wstępnie planujemy pełną różnorodność broni od miecza i tarczy, przez miecz długi do łuku. Broń drzewcowa ciągle jest rozpatrywana.
Zasady starć opierać się będą w pewnym stopniu o mechaniki larpów bitewnych a ich pełniejszy obraz przedstawimy bliżej terminu imprezy.
2013 Developed by Blindnet