Konkurs Literacki

Zapraszamy do udziału w 10. edycji konkursu literackiego Płockiego Klubu Fantastyki Elgalh’ai na opowiadanie o tematyce fantastycznej.
Celem konkursu jest inspirowanie do podjęcia twórczości literackiej, wzbogacenie dorobku literatury fantastycznej poprzez wyłonienie najlepszych utworów oraz promowanie fantastyki i czytelnictwa w Płocku.

Zwycięskie prace zostaną wydane w szóstym tomie naszej elgaconowej antologii, a zwycięskie opowiadanie jak co roku zostanie umieszczone także w konwentowym informatorze. Poza tym na laureatów konkursu będą czekać nagrody rzeczowe.

Założenia konkursu:

Istotą konkursu jest napisanie opowiadania fantastycznego na temat „Alternatywny Płock”. Wybór formy oraz interpretację tematu pozostawiamy oczywiście uczestnikom i ich bujnej wyobraźni.

- Opowiadanie konkursowe nie może być publikowane wcześniej w jakiejkolwiek formie.
- Opowiadanie musi zawierać motywy fantastyczne i nawiązywać do podanego tematu.
- Długość tekstu to maksymalnie 25 tysięcy znaków ze spacjami, czyli 14 stron maszynopisu.
- Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac.
- Opowiadania należy nadsyłać na adres
literacki@elgacon.pl w formacie .rtf lub .doc.
- Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac:
7 listopada 2018 r.
- Nadsyłane prace prosimy podpisać wyłącznie pseudonimem (sędziowie podczas oceniania nie mogą znać personaliów piszących!).
- Prosimy także o nieużywanie adresów e-mailowych, które zawierają dane personalne nadawcy lub mogą je łatwo zdradzić (np. jankowalski@gmail.com lub kapitanfandom@com.pl).

Z autorami zwycięskich opowiadań skontaktujemy się drogą elektroniczną do 12 listopada, a oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie pierwszego dnia Elgaconu
– 17 listopada 2018 r.

Turniej Łuczniczy

KONKURENCJE

1. NA ROZGRZEWKĘ: 6 strzał, 15 m, punktacja klasyczna.
2. TWARDO NA ZIEMI: 6 strzał, 20 m, punktacja klasyczna, stopy naklejone na podłodze, ułożenie stóp równoległe.
3. PO PIJAKU: 6 strzał, 15 m, punktacja odwrotna, stopy naklejone na podłodze (prawa stopa z tyłu lewej w wykroku).
4. BALONIKI: 1 sztuka balonika na środku tarczy, 3 strzały, 20 m, punktacja
balonik zestrzelony po 1-szym strzale – 25 punktów,
balonik zestrzelony po 2-gim strzale – 20 punktów,
balonik zestrzelony po 3-cim strzale – 15 punktów.
5. CEBULONKA: 6 strzał, 20 m, punktacja  jak przy biedronce, punkty ujemne i dodatnie.
6. DO TRZECH RAZY: 6 strzał, 20 m, trzy małe tarczki, po dwie strzały do każdej z tarcz.
7. COŚ NA ODPOCZYNEK: 6 strzał, 15 m, strzelanie na leżąco ze szkolnej ławeczki, punktacja klasyczna.
8. WSZYSTKO NA ODWRÓT: 6 strzał, 15 m, strzelanie z drugiej ręki, punktacja odwrotna.
9. W TE I NAZAD: 6 strzał, 10-15-20-25-20-15 m, po jednej strzale z każdej odległości, punktacja klasyczna
10. PASKUDY: 6 strzał, 20 m, strefy na postaci ogra lub inszej paskudy. Punktowanie w zakresie do 5 punktów za strzał.
11. POWRÓT DO NORMALNOŚCI: 6 strzał, 25 m, przód-klęk-tył, punktacja klasyczna.
12. GOBLIŃSKI POSŁANIEC: 6 strzał, 20m. Strzała musi zostać w cienkim kartonowym celu, jeśli przejdzie trafienie nie jest punktowane. Punktowanie w zakresie do 5 punktów za strzał.

    Konkurencja dodatkowa będzie zrealizowana w przypadku pozytywnie zakończonych działań techniczno-logistycznych na sali.

13. PAMIĘCIÓWKA: 6 strzał, 3 cele, 12 m. Konkurencja polega na wyświetleniu z rzutnika przez 6 sekund obrazu na planszy trzech czerwonych kół, do których należy oddać po strzale (max dwie strzały na kółko), a następnie wygaszeniu obrazu z rzutnika. Łucznik strzela w miejsca, w których wg niego znajdują się czerwone kółka.

Punkty liczone na korzyść łucznika (linie). Łuczników biorących udział w turnieju obowiązuje zdrowy rozsądek.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY TURNIEJU ŁUCZNICZEGO
1. Turniej jest organizowany przez Płocką Grupę Rekonstrukcyjną we współpracy z Płockim Klubem Fantastyki Elgalh'ai.
2. Turniej odbędzie się 18 listopada 2018 roku podczas konwentu Płockie Dni Fantastyki 14 – Elgacon 2018.
3. Turniej jest skierowany do uczestników konwentu.
4. Ze względu na halowe warunki turniej przewiduje jedną kategorie strzelców: łuczników zaawansowanych.
5. Ze względu na halowe warunki turnieju organizatorzy zastrzegają możliwość eliminacji łuczników z najniższymi wynikami, jeśli będą oni mieli problem z trafianiem w obręb słomianki lub tym bardziej strzałołapu.
6. Łucznicy mają prawo korzystania z własnych łuków historycznych i okołohistorycznych - tradycyjnych.
7. Strzały drewniane
8. Uczestnikom nieposiadającym własnych łuków zostaną udostępnione łuki należące do organizatorów.
9. Przewiduje się Cztery nagrody, top 3 oraz nagrodę dla najlepszej łuczniczki. (Jeżeli łuczniczka i tak będzie w top 3 dodatkowa nagroda trafia do czwartego miejsca.)
10. Nagrody po raz kolejny będą równie unikatowe co użyteczne.Konkurencje na Turniej Łuczniczy o Worek Cebuli Księcia Waliwora :-)

Turniej składć się będzie z przynajmniej 10 konkurencji, któe zostaną ogłoszone bliżej terminu imprezy.


Nagroda za pierwsze miejsce – worek cebuli ufundowany przez Księcia Waliwora, zastępczo reprezentowanego przez Donę :-).
Oraz unikatowe nagrody użytkowe których fotografie pojawią się bliżej terminu imprezy na facebookowym FP konwentu.

Cosplay

Regulamin Konkursu Cosplay na Elgaconie – 14. Płockich Dniach Fantastyki.

§1
Postanowienia ogólne
1.    Organizatorem Konkursu Cosplay, zwanego dalej Konkursem, jest Płocki Klub Fantastyki Elgalh’ai
2.    Konkurs odbywać się będzie w sobotę 17.11.2018
3.    Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację regulaminu.
4.    Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczestników konwentu, którzy chcą zaprezentować stworzone lub kupione stroje na scenie.

§2
Warunki uczestnictwa
1.    W Konkursie mogą brać udział stroje już wcześniej prezentowane i nagradzane.
2.    Uczestnicy konkursu biorą udział w obowiązkowej rundzie jury, podczas której ocenione będzie wykonanie strojów. Runda odbędzie się przed próbą konkursu.
3.    Przed konkursem odbędzie się obowiązkowa dla uczestników próba występów.
4.    Maksymalny czas prezentacji dla występów indywidualnych to 1,5 minuty, natomiast dla występów grupowych - 3 minuty.
5.    W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Organizatora.

§3
Zgłoszenia
1.    Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą mailowo do dnia 16.11.2018 oraz bezpośrednio na konwencie minimum godzinę przed rundą jury.
2.    Zgłoszenie mailowe należy przesłać na adres spacekettle.cosplay@gmail.com
3.    Wiadomość ze zgłoszeniem należy zatytułować „Zgłoszenie”. W wiadomości powinny znaleźć się:
1)    Imię i nazwisko i/lub pseudonim uczestnika
2)    Imię postaci
3)    Nazwa źródła pochodzenia postaci (tytuł gry/filmu/itp. lub „Postać własna”)
4)    Czy strój został wykonany samodzielnie?
5)    Tekst zapowiedzi poprzedzającej występ
6)    Minimum jedno zdjęcie przedstawiające odwzorowywaną postać (w przypadku postaci własnych lub książkowych nieposiadających grafiki – krótki opis)
7)    W załączniku w formacie mp3 podkład muzyczny do scenki
4.    Grupę zgłasza dowolny jej członek. W zgłoszeniu grupowym muszą znaleźć się powyższe informacje dotyczące wszystkich jej członków.
5.    Formularz zgłoszeniowy podczas konwentu dostępny będzie w Punkcie Akredytacji. W przypadku zgłaszania się na konwencie należy mieć przy sobie podkład muzyczny w formacie .mp3 na pendrive bądź płycie.

Turniej Szermierczy

Coroczny turniej szermierczy bronią bezpieczną - podobnie jak w latach ubiegłych przeprowadzony bronią Go-Now.

Tym razem ponownie planujemy dwie kategorie:
- Miecza długiego, w konwencji sportowo-okołoHEMAowej. Rozejścia po trafieniu i walka do określonej liczby punktów.
- Miecza i tarczy, w konwencji rekonstrukcyjnej. Brak rozejść i walka na czas.

Coroczny turniej szermierczy bronią bezpieczną - podobnie jak w latach ubiegłych - przeprowadzamy przy użyciu broni Go-Now.
Turniej odbywa się w dwóch kategoriach:  Miecza długiego oraz Miecza i tarczy

•    Obie kategorie będą składać się z eliminacji oraz pojedynków pucharowych. Ilość uczestników po jednej lub dwóch rundach eliminacji wyrównana zostanie do 32, 16 lub 8 w zależności od ilości uczestników.
•    Zapisy do obu kategorii prowadzone będą niezależnie.
•    Nagrody i puchary w obu kategoriach będą przyznawane niezależnie.
•    W przypadku wykonania akcji zabronionej dla danej konkurencji, sędziowie mogą przyznać ostrzeżenie, zakończyć walkę na korzyść sfaulowanego lub całkowicie wykluczyć faulującego z udziału w turnieju. Drugie z rzędu ostrzeżenie zawsze kończy walkę na korzyść przeciwnika.
•    Z wymaganego stroju ochronnego można zrezygnować tylko za każdorazową zgodą sędziów i tylko w szczególnych okolicznościach.
•    Przed każdą walką należy zdjąć części „ubioru” mogące spowodować nieprzewidziane obrażenia. (okulary, kolczyki itp.)

Pole trafień:
Za pole trafień rozumiemy całą postać człowieka z wyłączeniem krocza.

Zasady miecza długiego  (luźno oparte na turniejach HEMA)
•    Walka trwa do utraty 5-7 "punktów życia" (w zależności od ilości uczestników).
•    Po każdym trafieniu (w tym równoczesnym) walka jest przerywana i następuje rozejście na skutek obaj zawodniczy tracą po jednym "punkcie życia".

Zabronione są:
•    Ataki czymkolwiek innym niż bezpieczna krawędź broni
•    Ciosy w krocze
•    Wyprowadzanie ataków po otrzymaniu trafienia
•    Brutalne ataki „na wymianę”.


Zasady miecza i tarczy (luźno oparte na turniejach PWR)
•    Walki eliminacyjne trwają jedną minutę. Długość walk finałowych może zostać zwiększona do 90 sekund decyzją sędziów.
•    Sędziowie liczą punkty metodą przewagi.
•    Po walce sędziowie wskazują ręka zwycięzcę.
•    Jeżeli dwóch sędziów wskazuje remis to rozgrywana jest runda dodatkowa.
•    Punktowane są pełne trafienia w pole (serie wykonywane bez skrętu biodra lub odciągnięcia ręki nie będą liczone).
•    Mocne ciosy przebijające się przez zastawę także mogą zostać policzone zgodnie z uznaniem sędziego.
•    Ciosy zadane w klinczach nie są liczone.
•    Utrata broni przyznaje punkt przeciwnikowi.

Dozwolone akcje:
1. Uderzanie bronią (poza kroczem i stopami). Trafienia w dłoń nie są faulem ale też nie dają punktów,
2. Popychanie płaszczyzną tarczy,
3. Uderzanie rantem tarczy w tarcze przeciwnika w celu jej zbicia i wypracowania otwarcia.

Zasady dodatkowe:
1. Klincze są rozdzielane po upływie 3 sekund

Zabronione są:
•    Kopnięcia
•    Ciosy w krocze
•    Ranty skierowane w przeciwnika

2013 Developed by Blindnet