Wejściówki

Koszt wejściówki na dwa dni, to w chwili obecnej - 20 zł
koszt wejściówki na sobotę 15 zł, a na niedzielę to 10 zł

-10zł - odejmujemy za każdy poprowadzony punkt programu*

*każdy przyjęty punkt programu generuje kumulującą się zniżkę w wysokości 10zł . Zaznaczamy jednak, że w przypadku kilku prowadzących zniżka przysługuje tylko jednemu z nich (może też zostać podzielona po połowie) a w przypadku LARPów - dwóm.
2013 Developed by Blindnet