Regulamin

REGULAMIN ELGACONU 2018 – 14 PŁOCKICH DNI FANTASTYKI

 

1. Konwent Elgacon 2018 – 14 Płockie Dni Fantastyki (nazywany później Elgaconem) jest organizowany przez Płocki Klub Fantastyki Elgalh’ai.

2. Każdy uczestnik Elgaconu otrzymując wejściówkę akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać jego warunków.

3. Wszystkie osoby uczestniczące w konwencie mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatorów Elgaconu.

4. Regulamin dostępny będzie:

- na stronie internetowej elgacon.pl

- przy wejściu na teren Elgaconu

- w każdym informatorze konwentowym.

5. Miejscem konwentu Elgacon jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6

6. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu.

7. Na terenie Elgaconu uczestnicy mogą przebywać od soboty godz. 9:00 do niedzieli godz. 18:00.

8. Przed wejściem na teren Elgaconu należy dokonać pełnej akredytacji. Za każdy poprowadzony punkt programu oraz każdą jednostkę dyżurową gżdacza przysługuje zniżka 5 złotych.

9. Na terenie Elgaconu mogą przebywać jedynie osoby posiadające identyfikator do tego uprawniający.

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu. W razie przypadkowego uszkodzenia identyfikatora należy zgłosić się do akredytacji w celu uzyskania nowego.

11. Każdy uczestnik powinien na własną rękę ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas przebywania na terenie Elgaconu. Dodatkowo oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń do organizatorów w razie doznania szkody psychicznej lub fizycznej w czasie trwania konwentu.

12. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Elgaconie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu.

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione. Na terenie Elgaconu działają szatnie, w których można bezpiecznie pozostawić okrycie wierzchnie i bagaże.

14. Zabronione jest wnoszenie na teren Elgaconu przedmiotów niebezpiecznych jak broń palna, broń biała, bokeny czy materiały wybuchowe lub toksyczne bez wyraźniej zgody organizatorów. Przedmioty te muszą jednak pozostać zabezpieczone. Późniejsze użycie tych przedmiotów podczas prelekcji czy pokazów także wymaga zgody Organizatora.

15. Broń palna i pneumatyczna (ASG, paintball, hukowce i inne) wnoszona na teren imprezy musi mieć rozłączony napęd (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu), zwolnioną sprężynę oraz puste magazynki i komory nabojowe, a bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej. Uczestnik wchodząc na teren Elgaconu może zostać sprawdzony pod kątem spełnienia powyższych warunków. Odstępstwa od tej reguły (np. podłączenie napędu czy załadowanie amunicji hukowej na potrzeby pokazu) są możliwe wyłącznie za zgodą Organizatora Elgaconu.

16. Podczas trwania Elgaconu zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Elgaconu z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).

17. Na terenie Elgaconu uczestnicy są zobowiązani do zachowania czystości i porządku.

18. Na terenie Elgaconu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu.

19. Na terenie Elgaconu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dozwolone jest poza budynkiem Elgaconu

20. Na terenie Elgaconu obowiązuje całkowity zakaz zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych.

21. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Elgaconu.

22. Każdy uczestnik Elgaconu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów.

23. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.

24. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami Elgaconu organem rozstrzygającym jest Organizator.

25. Noclegi są dozwolone tylko w wyznaczonych salach noclegowych.

26. Sale prelekcyjne dostępne są dla uczestników Elgaconu w godzinach: sobota 10:00-23:00, niedziela 9:00-16:00. Poza tymi godzinami sale prelekcyjne będą zamknięte, z wyjątkiem wyznaczonych sal z punktami programu odbywającymi się w nocy.

27. Osoby przeprowadzające punkty programu zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana.

28. Nagrodami w konkursach jest waluta konwentowa podlegająca wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną walutę konwentową nie przewiduje się rekompensaty.

29. Na terenie Elgaconu zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.

30. Organizatorzy Elgaconu nie ponoszą odpowiedzialności za i nie utożsamiają się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym prowadzących punkty programu) podczas trwania konwentu.

 

O konwencie

Przed nami kolejna, czternasta już edycja Elgaconu – Płockich Dni Fantastyki, organizowana przez Płocki Klub Fantastyki Elgalh’ai. W tym roku, z racji stulecia odzyskania niepodległości, postaramy się przybliżyć wam fantastykę nieco bardziej rodzimą... czy to patriotyczną czy swojską. Od subtelnych historii alternatywnych do wielkiej Lechii. Jednak to tylko wycinek, akcent i wskazówka, bo nasze PDF to przede wszystkim dobra konwentowa zabawa w starym stylu.  

***

Elgacon,znany również jako Płockie Dni Fantastyki, to ogólnopolski konwent organizowany przez Płocki Klub Fantastyki Elgalh’ai. Organizacja ta, działająca już ponad 30 lat, skupia w swoich szeregach co najmniej dwa pokolenia fanów szeroko pojętej fantastyki, gier planszowych oraz RPG, którzy chcą dzielić się swoimi zainteresowaniami. Jego siedzibą były kolejno: Książnica Płocka, LO im. Stanisława Małachowskiego, Młodzieżowy Dom Kultury, Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ostatnio zaś organizuje swoje spotkania w Galerii Wisła. Klub czynnie angażuje się w różne wydarzenia kulturalne, organizując wykłady, spotkania autorskie, warsztaty i pokazy oraz prezentując gry planszowe lub bitewne. Obecnie współpracuje z Książnicą Płocką, Galerią Wisła oraz Płocką Grupą Rekonstrukcyjną.
Sam konwent odbywa się od 2005 roku w październiku lub listopadzie i doczekał się już jedenastu edycji. Wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, czego dowodem jest rekordowa frekwencja w 2015 i 2016 roku, wynosząca ponad 400 osób. Gościł wiele znanych i zasłużonych dla kultury osób, takich jak Ewa Białołęcka, Witold Jabłoński, Radosław Lewandowski, Andrzej Pilipiuk czy Marcin Przybyłek. W ramach imprezy odbywa się także konkurs literacki, a dzieła laureatów trafiają do profesjonalnie wydanej antologii.


Celem festiwalu jest szerzenie kultury związanej z fantastyką, nauką i historią. Każdy, bez względu na wiek, znajdzie na nim coś dla siebie, niezależnie, czy poszukuje ambitnych i interesujących prelekcji, chce wziąć udział w konkursach gier planszowych, cosplayowych, wiedzowych lub spotkać znanych pisarzy czy rysowników. Jest to także, a może przede wszystkim, miejsce spotkań ze znajomymi, często z różnych zakątków Polski, z którymi można ciekawe spędzić wolny czas. Niewątpliwą zaletą Elgaconu jest jego kameralny charakter. Zalicza się bowiem (w skali kraju) do małych konwentów, jednak w dużej części dzięki temu zbiera wiele pozytywnych opinii. Odbywa się w placówkach, dla których oznacza to promocję i zdobycie prestiżu poprzez uczestnictwo na mapie imprez kulturalnych tak Płocka jak i kraju. Współpracując z klubem, zaznaczają one swój wpływ na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, kształtując ich kreatywność i pobudzając ciekawość świata.

Czas i miejsce

PDF 14 - Elgacon odbędzie się 17-18 listopada 2018 r.
W sprawdzonej i świetnej lokalizacji - Szkole Podstawowej nr 22 w Płocku.


Obejrzyj wejście w google maps
Mapa dojazdu

Plan Budynku


Wejściówki

Koszt wejściówki na dwa dni, to w chwili obecnej - 20 zł
koszt wejściówki na sobotę 15 zł, a na niedzielę to 10 zł

-10zł - odejmujemy za każdy poprowadzony punkt programu*

*każdy przyjęty punkt programu generuje kumulującą się zniżkę w wysokości 10zł . Zaznaczamy jednak, że w przypadku kilku prowadzących zniżka przysługuje tylko jednemu z nich (może też zostać podzielona po połowie) a w przypadku LARPów - dwóm.

Noclegi

Szkoła konwentowa zapewnia sale wspólne, dla wszystkich uczestników, którzy wykupią dwudniową akredytację.

Niepełnoletni

Poniżej znajduje się link do formularza dla nieletnich.
Posiadanie wydrukowanej (bądź przepisanej) zgody będzie absolutnie wymagane podczas akredytacji.
Formularz zgody rodziców
2013 Developed by Blindnet